II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka
Łańcut ul. Grunwaldzka 11

W roku szkolnym 2017/2018 w II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie planowane są następujące klasy pierwsze:

matematyczne

  • kształcenie politechniczne, „Kariera Inżyniera” z Politechniką Rzeszowską, patronat naukowy WSIZ w Rzeszowie nad zajęciami z informatyki, współpraca z SGGW w Warszawie

biologiczne

  • akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego dla rozszerzonej biologii i chemii, zajęcia laboratoryjne z biologii, chemii i kryminalistyki w WSIiZ i WSPiA w Rzeszowie

humanistyczne

  • dziennikarstwo internetowe i prasowe, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wiedzy o prawie we współpracy z WSPiA w Rzeszowie

językowe

  • wybrane zajęcie prowadzone przez wolontariuszy AISEC w ramach projektu World Talks, campy językowe

o profilu sportowym

 

W każdej z klas kandydat wybiera indywidualnie 2 - 4 rozszerzenia spośród przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, język angielski, fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka oraz drugi język obcy.

W każdej klasie pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim do wyboru: język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański
w grupach międzyoddziałowych o różnych stopniach zaawansowania (w tym nauka od podstaw lub kontynuacja)

Wstępnego wyboru przedmiotów rozszerzonych, poziomu języka angielskiego oraz wyboru drugiego języka obcego dokonuje kandydat przy przyjęciu do szkoły.

Ostatecznych wyborów przedmiotów rozszerzonych uczniowie dokonują na początku klasy drugiej.

Liczba oddziałów, ich rodzaj oraz przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym będą zależne od wyborów kandydatów do naszej szkoły dokonywanych podczas rekrutacji.

Rekrutacja do szkoły prowadzona będzie przy pomocy formy elektronicznej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji można uzyskać:

  • na stronie internetowej szkoły www.2lolancut.pl
  • telefonicznie (17) 225 36 74
  • osobiście w sekretariacie szkoły
  • podczas dyżurów komisji rekrutacyjnej.