II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka
Łańcut ul. Grunwaldzka 11

W roku szkolnym 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie planowane są następujące klasy pierwsze:

matematyczna - politechniczna

matematyczna - ekonomiczna

matematyczna - architektoniczna

lingwistyczno - biznesowa

lingwistyczna z elementami translatoryki

Humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego

Akademicka - dziennikarska

Medialna z elementami komunikacji społecznej i dziennikarstwa internetowego

Akademicka - kryminalistyka i nauki pokrewne JEDYNA NA PODKARPACIU!

Ekologiczna

Akademicka - biologiczna

Biologiczna z elementami kosmetologii

Każda z klas z indywidualnie wybraną przez kandydata konfiguracją rozszerzeń oraz wybranym drugim językiem obcym. W każdej z klas kandydat wybiera indywidualnie 2 - 4 rozszerzenia spośród przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, język angielski, fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka oraz drugi język obcy. Ostatecznych wyborów przedmiotów rozszerzonych uczniowie dokonują na początku klasy drugiej.

W każdej klasie pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim do wyboru: język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański
w grupach międzyoddziałowych o różnych stopniach zaawansowania (w tym nauka od podstaw lub kontynuacja).

Wstępnego wyboru przedmiotów rozszerzonych, poziomu języka angielskiego oraz wyboru drugiego języka obcego dokonuje kandydat przy przyjęciu do szkoły.

Dla chętnych grupy z wychowania fizycznego z programem autorskim - profil sportowy.

Rekrutacja do szkoły prowadzona będzie przy pomocy formy elektronicznej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji można uzyskać:

  • na stronie internetowej szkoły www.2lolancut.pl
  • telefonicznie (17) 225 36 74
  • osobiście w sekretariacie szkoły
  • podczas dyżurów komisji rekrutacyjnej.