II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Uwaga: informacje na tej stronie mogą być niepełne!

Dokumenty wymagane od kandydatów w czasie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

  • wniosek/podanie wypełniony komputerowo na stronie https://nabor.pcss.pl/lancut podpisany przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) — od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego — od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00;
  • dwie podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia) — do 6 lipca 2018 r. wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • karta zdrowia — jak wyżej.

Kandydaci posiadający:

  • opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, organizowanych przez Kuratora Oświaty

do składanych dokumentów dołączają ich oryginały.