II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Odbiór świadectw maturalnych

Informujemy, że odbiór świadectw (wyników) z egzaminów maturalnych jest możliwy od 3 lipca 2018 roku od godziny 8:00 w sali 20. W terminie późniejszym świadectwa będą możliwe do odbierania w sekretariacie.

Wypełnianie deklaracji maturalnych - wrzesień 2016

Informacja dla maturzystów 2017

Przypominamy, że:

  • Wstępną deklarację maturalną uczeń (słuchacz) lub absolwent składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
  • Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
  • Jeżeli uczeń (słuchacz) lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie do dnia 7 lutego, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.

Zgodnie z powyższą informacją uczniowie klas III muszą złożyć (wstępną) deklarację najpóźniej 30 września aby móc zdawać egzamin maturalny.

Deklaracje dla uczniów naszej szkoły będą wypełniane w najbliższym tygodniu w pracowni komputerowej. Prosimy zapoznać się z wyglądem deklaracji na stronie Deklaracje maturalne.

Składanie deklaracji przez absolwentów

Informacja dla absolwentów I Liceum Profilowanego oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łańcucie

W związku z likwidacją I Liceum Profilowanego oraz przekształceniem Uzupełniającego Liceum Oólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dla absolwetów w/w szkół ulegają zmianie zasady składania deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Składanie deklaracji powinno przebiegać zgodnie z poniższym tekstem Procedur dla egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

Czytaj więcej...

Informacja dla zdających maturę z informatyki

Zgodnie z procedurami uczeń zdający egzamin maturalny z informatyki ma prawo dzień przed egzaminem sprawdzić stanowisko komputerowe, którego będzie używał. Uczniów zdających egzamin zapraszamy w dniu 19 maja 2014 roku w godzinach od 9:30 do 10:30 do sprawdzenia stanowisk.

Open Horizon: kursy do matury

Na stronach platformy Open Horizon znajdziecie sporo materiałów, przede wszystkim kursów, które możecie wykorzystać w przygotowaniu do matury. Kursy te znajdują się w dziale Kursy i testy > Edukacja widzianego na głównej stronie.

Sprawdź: platforma.openhorizon.pl

Materiały do matury z matematyki

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami. Zbiór ten może okazać się pomocny w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki.

Przypominamy również, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się inne publikacje, które mogą być pomocne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja dla maturzystów

Informacja dla tegorocznych maturzystów

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.):

  • Wstępną deklarację maturalną uczeń (słuchacz) lub absolwent składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
  • Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
  • Jeżeli uczeń (słuchacz) lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie do dnia 7 lutego, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.

Zgodnie z powyższą informacją zmiany w deklaracji maturalnej można wprowadzać do 7 lutego.

Ostateczne deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.