II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka od września uczestniczy w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły‟ realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia — projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca‟ i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne‟ oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogą zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe.

Uczniowie rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły!

Celem projektu „Przedsiębiorcze szkoły‟ jest zwiększenie zainteresowania uczniów oraz uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych zarówno dla prowadzących ww. przedmioty jak i uczniów/uczennic.

Na kompleksowy zestaw narzędzi dydaktycznych składają się:

  • programy nauczania do przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce dostosowane do nowej podstawy programowej;
  • gra symulacyjna „Wirtualny doradca‟, do wykorzystania podczas zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, zawierająca 100 problemów (zadań praktycznych) obejmujących materiał wynikający z nowej podstawy programowej;
  • gra symulacyjna „Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne‟ do wykorzystania w procesie dydaktycznym w ramach fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce;
  • zestaw 10 kursów e-learning zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozszerzone o zagadnienia związane z Unią Europejską oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu;
  • scenariusze lekcji obejmujące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier symulacyjnych dla nauczycieli, wraz z ćwiczeniami i prezentacjami multimedialnymi (łącznie 150 scenariuszy);
  • scenariusze lekcji odnoszące się do krajowych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, do wykorzystania samodzielnego lub jako uzupełnienie kursu „Zakładanie własnej firmy‟ Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco;
  • instrukcje obsługi dla użytkowników wszystkich produktów: gry „Wirtualny doradca‟, gry „Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne‟ (w obu przypadkach zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów) oraz platformy e-learning, a także poradnik dla koordynatorów i trenerów Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco.

Przedsiębiorcze Szkoły na Facebooku.