II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Dyplom uznania dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów II LO

11 stycznia 2014 r. rozpoczęły się pisemne eliminacje etapu okręgowego 40 Olimpiady Historycznej w Rzeszowie. W jubileuszowej edycji wzięli udział uczniowie II LO – Mateusz Kucab i Kamil Witowski. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znalazł się Mateusz Kucab za pracę badawczą napisaną na etapie szkolnym olimpiady.

Do Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów II LO został skierowany Dyplom Uznania za wspieranie, popularyzowanie oraz wieloletnie uczestnictwo w dotychczasowych edycjach olimpiady. Mariusz Duliban – nauczyciel historii II LO otrzymał dyplom uznania za wieloletnie zaangażowanie i popularyzowanie idei olimpijskiej wśród młodzieży oraz nauczycieli Podkarpacia.

Otrzymaliśmy Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” przyznawany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program ma na celu: podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach, promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły, promocję programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej realizowanych przez szkołę, kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach. W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt miał jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakładał włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego. 

Procedura przyznawania Certyfikatu była dwustopniowa i obejmowała etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech wyznaczonych obszarów. Komisja Certyfikacyjna podjęła decyzję, przyznania naszej szkole Nominacji do Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, a następnie po roku Certyfikacji. Dzięki Certyfikacji Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie został włączony do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowują ich do funkcjonowania w rzeczywistości. 

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” jest znakiem jakości pracy szkoły przyznawanym na trzy lata. Stanowi kompleksowe spojrzenie na aktywność szkoły, zachęcając jednocześnie do nowych przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Przyznanie szkole certyfikatu to efekt pracy szkoły biorącej udział w programie „Szkoła Przedsiębiorczości” i udokumentowanych działań edukacyjnych w zakresie: przygotowania uczniów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, kształtowania umiejętności świadomego gospodarowania finansami, realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, powszechnej edukacji ekonomicznej.

Laureaci i finaliści Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad

W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele sukcesów w Ogólnopolskich Olimpiadach i Konkursach. Oto lista największych sukcesów:

Laureaci

Agata Lizak — zwycięzca (I miejsce w Polsce) — Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH w Krakowie 2012r.

Agata Lizak — IV miejsce w Polsce — XXII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2012r.

Mateusz Kucab — laureat — Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II 2012r.

Marcin Michna — zwycięzca (I miejsce w Polsce) — II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie 2011r.

Agata Lizak — laureat (II miejsce Polsce) — II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie 2011r.

Czytaj więcej...

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami osiągniętymi przez uczniów w olimpiadach i konkursach. Nasi „dwójkowicze” niezmiernie wiele wysiłku włożyli w to, aby osiągnąć tak wspaniałe i zadowalające wyniki. Ich ciężka praca nie poszła jednak na marne...

O tych sukcesach przeczytasz w poniższej serii artykułów:

Czytaj więcej...

Nasza Szkoła wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

A to znowu dzięki zasługom Marcina Michny, tegorocznego absolwenta naszej szkoły, a obecnie studenta I roku studiów MISH (Międzywydziałowej Indywidualnej Szkoly Humanistycznej na Uniwersytecie Warszawskim)  na dwóch kierunkach: prawo i ekonomia. W Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ukazało się sprawozdanie z przebiegu zawodów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2010/2011. 16 i 17 kwietnia 2011 roku odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Pierwszy dzień miał charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 44 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przyznał łącznie 30 tytułów laureata i 70 tytułów finalisty. Marcin uzyskał tytuł laureata i zajął  XII miejsce, dzięki niemu nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju i jako jedyna na Podkarpaciu z tytułem laureata. Marcinowi życzymy dalszych sukcesów i trzymamy za niego kciuki bo studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie to ogromne wyzwanie!

Szkoła na A - raport z ewaluacji

Na przełomie maja i czerwca tego roku w naszej szkole prowadzona była ewaluacja zewnętrzna. Ewaluacja taka polega na zbieraniu i analizowaniu informacji w wyznaczonych obszarach, w naszym przypadku były to informacje o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach). Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach oznaczonych literowo od A (stopień najwyższy) do E (niski stopień spełnienia wymagań).

W naszej szkole poziom spełnienia wymagań przedstawia się następująco:

WymaganiePoziom spełnienia wymagania
Obszar: Efekty
 
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A
Uczniowie są aktywni
A
Respektowane są normy społeczneA

Czytaj więcej...

Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom

Niedawno nasza szkoła została wyróżniona tytułem "Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom". Tytuł nadawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznawany jest szkole ponadgimnazjalnej, której uczniowie osiągają sukcesy naukowe.

Dziękujemy za uznanie i cieszymy się z osiągnięć naszych uczniów.

Sukcesy uczniów szkoły w olimpiadach

W obecnym roku nasza szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami osiągniętymi przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Nasi „dwójkowicze” niezmiernie wiele wysiłku włożyli w to, aby osiągnąć tak wspaniałe i zadowalające wyniki. Ich ciężka praca nie poszła jednak na marne...

Czytaj więcej...

Sukcesy uczniów od września do grudnia 2009

Od początku roku szkolnego uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach i Olimpiadach. Wielu z nich startuje w nich z sukcesami. Przedstawiamy jakie osiągnięcia odnotowaliśmy od września do grudnia 2009 roku.
  • 16 października 2009 roku odbyły się eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Historycznej. Po weryfikacji prac Komitet Okręgowy zakwalifikował ucznia klasy IIf - Marcina Michna do eliminacji okręgowych, które odbędą się na Uniwersytecie Rzeszowskim 9 stycznia 2010 roku (pisemne) oraz 14 stycznia (ustne).

    Czytaj więcej...