II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Kryminalistyka i nauki pokrewne – klasa akademicka w II LO

W II LO w Łańcucie powstała pierwsza na Podkarpaciu klasa akademicka „Kryminalistyka i nauki pokrewne”. Jest efektem porozumienia, które zostało zawarte w piątek 26 stycznia 2018 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą a II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie. Podpisali je rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny i dyrektor szkoły Małgorzata Kupis.

Uczniowie II LO będą brać udział w interdyscyplinarnych zajęciach z zakresu fizyki, chemii i biologii, prowadzonych w szkole, salach dydaktycznych uczelni oraz Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, istniejącym przy uczelni. Zajęcia te będzie prowadzić kadra naukowo-dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowani praktycy, którzy wprowadzą uczniów w tajniki najnowocześniejszych technik kryminalistycznych, stosowanych do identyfikacji osób, w pracy z dokumentami, a także w identyfikacji broni palnej, wykorzystywanych przez  prokuratorów, policjantów i techników kryminalistyki. Zajęcia zostały tak pomyślane, aby mógł w nich wziąć udział zarówno uczeń klasy humanistycznej, prawnej, jak i biologiczno-chemicznej.

Współpraca między WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą a II LO w Łańcucie trwa od szeregu lat. Uczniowie od dłuższego czasu uczestniczą między innymi w oferowanych przez uczelnię zajęciach w ramach Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Podpisanie kolejnej umowy tę wieloletnią współpracę formalizuje i nadaje jej nowy kierunek. Od teraz II LO będzie mogło oficjalnie używać nazwy „klasa akademicka”.

tekst: Bernadetta Kochman

Uniwersytet Rzeszowski - warsztaty dziennikarskie

Ostatni tydzień stycznia upłynął pod znakiem mediów. Mając świeżo w pamięci zajęcia prowadzone przez redaktorów YoungFace.TV, tuż przed feriami pojechaliśmy doskonalić umiejętności na Uniwersytet Rzeszowski. Warsztaty telewizyjne poprowadziła mgr Małgorzata Bożek, publicystka TVP3 Rzeszów, zaś radiowe - dr Jarosław Kinal. Ćwiczyliśmy językowe łamańce, przygotowywaliśmy serwisy informacyjne dla różnych stacji, a niektórym było dane nakręcić krótki film i uzyskać fachowy komentarz. Odwiedziliśmy też studenckie Radio Feniks.fm

A oto fotorelacja...

Czytaj więcej...

Warsztaty laboratoryjne WSIiZ

W piątek w Kielnarowej uczniowie klasy IB oraz klas II wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych z chemii zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania Rzeszowie. Zajęcia odbywały się w grupach, a uczestnicy mogli przez chwilę poczuć się chemikami. Robiliśmy kremy, szampony, zabiegi na dłonie. Nie zabrakło również wykładu z zakresu mikrobiologii.

Druga seria wykładów na Uniwersytecie Rzeszowskim

W poniedziałek znów odwiedziliśmy Uniwersytet Rzeszowski w ramach porozumienia o współpracy zawartego z uczelnią. Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg wygłosił wykład "Żena, niewiasta, białogłowa, kobieta, dziewka, mać, baba... – osoba płci żeńskiej w historii języka polskiego", zaś dr hab. prof. UR Piotr Berdowski - "Emancypacja kobiet w republikańskim Rzymie".

Podczas spotkania odbyła się uroczysta inauguracja współpracy uczelni ze szkołami.

Fotorelacja Gabrysi Nizioł...

Czytaj więcej...

Pierwsza tegoroczna seria wykładów na Uniwersytecie Rzeszowskim

30 października odbyła się pierwsza seria zajęć na Uniwersytecie Rzeszowskim dedykowana uczniom naszej szkoły w ramach porozumienia z uczelnią.  Wysłuchaliśmy wykładów: "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski" - dwie średniowieczne kreacje Maryi"; ‘Kobiety przed sądami w średniowiecznej Polsce" oraz "Kobieta w małżeństwie i w rodzinie".

Porozumienie z Uniwersytetem Rzeszowskim

W piątek, 5 maja, zostało zawarte porozumienie o współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Uniwersytetem Rzeszowskim. Będzie ona obejmować patronat nad klasami humanistycznymi (z rozszerzoną historią i językiem polskim), zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Historii w szkole i na uczelni, organizację tematycznych konkursów, wspólną realizację projektów i prac naukowo-badawczych, udział uczniów w działaniach Studenckich Kół Naukowych, a także ciekawych spotkaniach i wykładach organizowanych przez Instytut Historii.

Sygnatariuszami porozumienia byli dr hab. Paweł Grata, prof. UR - Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz mgr Małgorzata Kupis, Dyrektor Szkoły. Umowę ustalającą szczegóły porozumienia sygnowała dr Agnieszka Kawalec, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii.

Mamy nadzieję na owocną współpracę!

Współpraca dziennikarska z Miejską Biblioteką Publiczną w Łańcucie

Od 14 stycznia 2014 roku nasi szkolni dziennikarze zyskali nowe pole do publikacji. Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Sońskiej, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie uczniowie klas dziennikarskich będą reporterami opisującymi spotkania odbywające się w bibliotece.

Publikacje będą się ukazywać na stronie MBP: http://www.mbp-lancut.pl.

 

Współpraca z portalem YoungFace.tv

Jesteśmy w projekcie YoungFace.TV !

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza szkoła stała się częścią pierwszego ogólnopolskiego medium szkolnego, który da szansę naszym uczniom opowiedzenia o tym co jest dla nich istotne i o czym według nich warto poinformować całą Polskę. Wszystko to dzięki portalowi YoungFace.TV, który stanie się nową przestrzenią do publikacji naszych uczniów.

Czytajcie artykuły naszych uczniów i zaglądajcie na stronę: http://youngface.tv/

 

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w projekcie „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”.

Od roku szkolnego 2012/2013 współpracujemy z Uniwersytetem Rzeszowskim realizując projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”. 

Projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty Konkursowe” realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Okres realizacji: od 1.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

Projekt zakłada:

  • Udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, na podstawie Gry Biznesowej
  • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
  • Spotkania warsztatowe z pracodawcami
  • Zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matematyki finansowej”
  • Dwa Szkolenia dla nauczycieli: „Praca w grupach” i „Elementy matematyki finansowej”
  • Nagrody rzeczowe (m.in. tablety) dla najlepszej grupy uczniów biorącej udział w zajęciach prowadzonych na Grze Biznesowej
  • W ramach tego projektu w dniu 4 czerwca 2013 roku uczniowie klasy I a spotkali się w szkole z przedstawicielami firmy MTU Aero Engines Polska, a 5 czerwca 2013 roku odwiedzili zakład produkcyjny firmy MTU Aero Engines Polska w Jasionce.

Współpraca z AGH w Krakowie

Od kilku lat, corocznie, przygotowujemy młodzież do Ogólnopolskiej Olimpiady „ O Diamentowy Indeks AGH”. Trzystopniowa Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci tej Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.
W założeniu Olimpiada ta jest odmianą olimpiad tradycyjnych, mająca na celu pogłębienie wiedzy z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji na AGH.
Przygotowanie uczniów do tej Olimpiady to przede wszystkim, sprawdzenie i utrwalenie wiadomości.