W październikowym numerze „Gazety Łańcuckiej” można przeczytać artykuł Nie tylko czerń i biel o wystawach prac Katarzyny Trojnar. Jedną z ekspozycji można oglądać w naszej szkolnej bibliotece.

„Gazeta Łańcucka”, październik 2015