Retuszowanie odmienności

Świat wyznacza nowe trendy, kto nie chce być posłuszny „szarej masie” i buntuje się przeciwko niej – z góry skazany jest na porażkę. Niestety człowiek nie zawsze jest „kowalem swojego losu” – wiele aspektów ma wpływ na ludzką przyszłość.

Tekst Izy Rejman z 3E można przeczytać na http://youngface.tv/retuszowanie-odmiennosci/