Nie-Tolerancja

Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma na świecie ludzi takich samych. Różnimy się pod różnymi względami, np.: kolorem skóry, światopoglądem religijnym lub mówimy innymi językami. Ta różnorodność prowadzi do zjawiska, jakim jest tolerancja lub jej brak.

Felieton Marka Raka z 3E można przeczytać na http://youngface.tv/nie-tolerancja/