Podziemny świat

Od lat ludzie inni względem większości wydają się być gorsi. Są nie akceptowani przez społeczeństwo. Najlepszym przykładem negatywnej opinii o ,,inności” wśród ludzi jest środowisko kultury hip-hop, które jest niesłusznie postrzegane jako gorsze. Dlatego też postanowiłam porozmawiać z młodymi raperami z tak zwanego ,,podziemia”, którzy są blisko związani z tą kulturą.

Reportaż Izy Chmiel z 1E, wyróżniony w konkursie dziennikarskim Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej, można przeczytać na http://youngface.tv/podziemny-swiat/