Masz zdolności artystyczne? Lubisz rysować, jesteś pomysłowy? Weź udział  w szkolnym konkursie na logo projektu pod nazwą „Szkoła Promująca Zdrowie”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy-symbolu (logo) dla Szkoły Promującej Zdrowie. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa. Więcej o konkursie w regulaminie poniżej.

 Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

2. Cele Konkursu:

 • wyłonienie najlepszej pracy-symbolu (logo) dla Szkoły Promujacej Zdrowie.
 • wzmacnianie więzi ze szkołą, która tworzy warunki i podejmuje działania prozdrowotne
 • rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych uczniów

3. Warunki Konkursu:

 • skierowany jest do uczniów klas I i II
 • uczestnicy przygotowują autorskie prace graficzne w postaci logo, które musi zawierać: nazwę szkoły (Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, II Liceum Ogólnokształcące) oraz napis „Szkoła Promujaca Zdrowie”
 • termin dostarczania prac: do wychowawcy klasy do dnia 8 stycznia 2016
 • komisja konkursowa oceniać będzie estetykę i oryginalność wykonania pracy, adekwatność do tematu oraz pomysłowość
 • spośród zakwalifikowanych do konkursu prac komisja wybierze zwycięski projekt. Autor nagrodzonej pracy otrzyma od organizatora indywidualną atrakcyjną nagrodę rzeczową
 • najładniejsze prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym na specjalnej wystawie

4. Forma Konkursu:

 • indywidualna praca uczniów
 • rysunek wykonany dowolną techniką

5. Prace zgłaszane do Konkursu nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przewiduje się od nich żadnych odwołań.

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.