Krok w stronę świętości

Ksiądz Jan Bździkot jest proboszczem dekanatu łańcuckiego, kapłanem w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz nauczycielem katechezy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach. Opiekuje się wieloma grupami parafialnymi. Dawniej pracował w „poprawczaku” i był dyrektorem domu dla księży emerytów.

Wywiad przeprowadzony przez Justynę Róg z 1E można przeczytać na http://youngface.tv/krok-w-strone-swietosci/