Oblicza edukacji

Szkoła się rozwija. Mamy lepszy, łatwiejszy dostęp do różnego typu urozmaiceń wspomagających naszą naukę. W coraz większej ilości instytucji edukacyjnych możemy spotkać tablice interaktywne czy dzienniki elektroniczne. Ale nie zawsze tak było. Pamiętam, że babcia opowiadała mi, jak dawnej wyglądały lekcje czy kary wymierzane za nieposłuszeństwo uczniów.

Artykuł Justyny Róg z 1E można przeczytać na http://youngface.tv/oblicza-edukacji/