Rodzina wczoraj i dziś

W dzisiejszym, ulegającym globalizacji świecie wszystko dynamicznie się zmienia. Jednakże skutki niektórych zmian trudno dostrzec. Powodem takiego stanu rzeczy jest niemożność porównania aktualnej rzeczywistości do jej przeszłego stanu. Wielu z nas po prostu jest zbyt młodych, by móc ją znać i rozumieć. Wychowując się w takich, a nie innych, warunkach możemy dostrzec, czym różnimy się od naszych rodziców i dziadków.

Artykuł Michała Malskiego z 2F można przeczytać na http://youngface.tv/rodzina-wczoraj-i-dzis/