2 lipca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie którego Absolwent naszej szkoły Marcin Michna wraz z kolegą z uczelni wygłaszali mowę na zakończenie studiów. Marcin jest laureatem stypendium doktoranckiego.

Marcin – serdecznie gratulujemy! Taki absolwent to wielka duma!