Burzmy bariery nieufności, otwierajmy serca!

Często spotykani przed supermarketami, nie zważając na temperaturę klęczą, prosząc o jałmużnę. Tak często przechodzi się obok nich obojętnie, nawet nie uraczywszy spojrzeniem…

Felieton Natalii Kraski z 2E można przeczytać na http://youngface.tv/burzmy-bariery-nieufnosci-otwierajmy-serca/