Poprawność polityczna – choroba XXI wieku

Poprawność polityczna jest zjawiskiem, które w pewnym sensie stało się już normą obyczajową w krajach zachodniej Europy i Stanach Zjednoczonych. Pierwotne jej założenia miały szczytny cel – eliminowanie obraźliwych słów, symboli, znaków i określeń, w celu ochrony uczuć niektórych narodowości, grup społecznych oraz wyznawców różnych religii.

Felieton Michała Witczaka z 3F można przeczytać tutaj