Język XXI wieku

Gdy szukamy pracy, zazwyczaj widzimy wśród wymagań znajomość języka angielskiego. Gdy wyjedziemy za granicę, a nie znamy tamtejszego języka, najłatwiej dla obu stron porozumiewać się po angielsku. Za język obowiązkowy w szkole (prócz ojczystego) uznaje się angielski. Czy naprawdę jest taki niezastąpiony?

Artykuł Oli Rzepki z 2E można przeczytać tutaj