W piątek, 5 maja, zostało zawarte porozumienie o współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Uniwersytetem Rzeszowskim. Będzie ona obejmować patronat nad klasami humanistycznymi (z rozszerzoną historią i językiem polskim), zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Historii w szkole i na uczelni, organizację tematycznych konkursów, wspólną realizację projektów i prac naukowo-badawczych, udział uczniów w działaniach Studenckich Kół Naukowych, a także ciekawych spotkaniach i wykładach organizowanych przez Instytut Historii.

Sygnatariuszami porozumienia byli dr hab. Paweł Grata, prof. UR – Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz mgr Małgorzata Kupis, Dyrektor Szkoły. Umowę ustalającą szczegóły porozumienia sygnowała dr Agnieszka Kawalec, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii.

Mamy nadzieję na owocną współpracę!