Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18
w Zespole Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie

16 listopada 2017 r. (czwartek)

24 stycznia 2018 r. (środa)

19 kwietnia 2018 r.(czwartek)

7 czerwca 2018 r. (czwartek)

 

19 stycznia 2018 r. – zakończenie I półrocza w roku szkolnym 2017/18

20 kwietnia 2018 r. – zakończenie klasyfikacji końcowej dla uczniów klas trzecich

15 czerwca 2018 r. – zakończenie klasyfikacji rocznej dla uczniów klas pierwszych i drugich