W najnowszym miesięczniku „Cogito” znalazła się recenzja Kasi Miary z 1D. Kasia napisała o książce Magdaleny Witkiewicz „Czereśnie zawsze muszą być dwie”.

„Szczęście z przypadku”

Gratulacje!

„Cogito”, nr 2/2018