W II LO w Łańcucie powstała pierwsza na Podkarpaciu klasa akademicka „Kryminalistyka i nauki pokrewne”. Jest efektem porozumienia, które zostało zawarte w piątek 26 stycznia 2018 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą a II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie. Podpisali je rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny i dyrektor szkoły Małgorzata Kupis.

Uczniowie II LO będą brać udział w interdyscyplinarnych zajęciach z zakresu fizyki, chemii i biologii, prowadzonych w szkole, salach dydaktycznych uczelni oraz Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, istniejącym przy uczelni. Zajęcia te będzie prowadzić kadra naukowo-dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowani praktycy, którzy wprowadzą uczniów w tajniki najnowocześniejszych technik kryminalistycznych, stosowanych do identyfikacji osób, w pracy z dokumentami, a także w identyfikacji broni palnej, wykorzystywanych przez  prokuratorów, policjantów i techników kryminalistyki. Zajęcia zostały tak pomyślane, aby mógł w nich wziąć udział zarówno uczeń klasy humanistycznej, prawnej, jak i biologiczno-chemicznej.

Współpraca między WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą a II LO w Łańcucie trwa od szeregu lat. Uczniowie od dłuższego czasu uczestniczą między innymi w oferowanych przez uczelnię zajęciach w ramach Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Podpisanie kolejnej umowy tę wieloletnią współpracę formalizuje i nadaje jej nowy kierunek. Od teraz II LO będzie mogło oficjalnie używać nazwy „klasa akademicka”.

tekst: Bernadetta Kochman