Choć słowa te mogą brzmieć jak slogan, to jednak zdecydowanie nie należą do rzuconych na wiatr! A ich prawdziwość potwierdza organizowany w naszej szkole już od 5 lat Powiatowy Konkurs Geograficzny. Jubileuszowa edycja wydarzenia pokazuje, że stało się nie tylko tradycją, ale też jednym ze znaków rozpoznawczych naszej szkoły.

Zapraszamy na relację z uroczystości…

Tekst: Justyna Szarek

 

fot. Karolina Solarz

Powiatowy Konkurs Geograficzny w tym roku obchodzi swoje piąte urodziny. Z tej okazji tuż po uroczystym przywitaniu gości w sali pojawił się jubileuszowy tort. A smakołyku mógł skosztować każdy, kto tylko miał ochotę.

 

fot. Paulina Wiater

W tegorocznej edycji powitaliśmy zespoły z 9 gimnazjów z Gaci, Husowa, Krzemienicy, Rakszawy Soniny, Woli Małej, Wysokiej oraz oczywiście z Łańcuta. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

•    Ewa Nowak-Koprowicz, koordynatorka Punktu Informacyjnego Europe-Direct Polska i Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk POLSKA przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
•    Robert Szajnar, pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie,
•    Małgorzata Kupis, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie,
•    Irena Kwoka, nauczyciel geografii w II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie.

 

fot. Jakub Kowalczyk

Od początku uczestnikom udzielała się przyjazna atmosfera oraz duch zdrowej rywalizacji. Przed rozpoczęciem geograficznych zmagań powodzenia zawodnikom życzyli pani dyrektor Małgorzata Kupis, a także członkowie jury oraz goście: pani Barbara Pilawa-Kraus, Wicestarosta Łańcucki oraz prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan, geograf, nauczyciel akademicki, wieloletni juror Olimpiad Geograficznych.

 

fot. Jakub Kowalczyk

Pierwszym z zadań, z jakimi przyszło się zmierzyć młodym geografom, był quiz wiedzy o Polsce. Zespoły w ograniczonym czasie odpowiadały pisemnie na pytania. Każda grupa, podobnie jak w teleturniejach, miała do dyspozycji 3 szanse na wypadek złej odpowiedzi. A pytania okazały się różnorodne, nad niektórymi trzeba się było nieźle nagłowić! Od położenia państw, po występowanie w określonych rejonach roślin, zwierząt czy surowców naturalnych. „Jak nazywa się fragment Rosji, który graniczy z Polską?”, „Podczas której orogenezy powstały Tatry?”, „Hodowla jakich zwierząt rozpowszechniona jest w Janowie Podlaskim?” – to tylko niektóre z pytań, nad którymi myślały „geograficzne głowy”. Najtrudniejszym wyzwaniem okazało się wskazanie synonimu „klifu”, po konkursie na pewno wszyscy zapamiętają, że jest to „faleza”.

 

fot. Karolina Solarz

Pierwsza część konkursu pozwoliła wyłonić 3 finałowe drużyny: z obu gimnazjów łańcuckich oraz z Soniny. Po zakończeniu tego etapu uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji, którą wygłosił prof. nadzw. dr hab. Romana Fedana na temat problemów demograficznych w przestrzeni globalnej, krajowej oraz regionalnej. Wśród poruszanych podczas wykładu kwestii znalazły się między innymi: problem starzenia się społeczeństwa, ale także pozytywne skutki rozwoju medycyny, który stanowi fundamentalną przyczynę wydłużania się życia Europejczyków. Ponadto profesor poszerzył swój wykład o wyjaśnienie przyczyn problemów demograficznych, czynników wpływających na nie, omówił je na przykładzie poszczególnych obszarów. Puentując wykład podkreślił zaś sens udziału w konkursie: „By w przyszłości tworzyć to, na co cały naród pracuje – jego kapitał i wartość”.

 

fot. Paulina Wiater

W drugiej części konkursu mierzyły się najlepsze drużyny. Wśród zadań były: praca z mapą, lokalizowanie miejscowości oraz obiektów z listy UNESCO, odgadywanie miejsc na bazie opisów, a także obliczanie odległości dzielącej obiekty. Ale to jeszcze nie koniec! Ostatnie zadanie polegało na porządkowaniu różnorodnych informacji (nazw województw, liczby ludności, parków narodowych, itp.) w spójne całości.

fot. Jakub Kowalczyk

Oj, niełatwe to były zadania! Jednak warto było podjąć trud, gdyż na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk przy Wyższej Szkole Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie, Szkołę Języków Obcych Promar International oddział w Łańcucie oraz II Liceum Ogólnokształcące.

 

fot. Jakub Kowalczyk

A oto zwycięzcy:

I miejsce
zespół z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie
Barbara Pacyna, Weronika Sandomierska, Kacper Sawicki
Opiekun: Dariusz Michno

II miejsce
zespół z Soniny
Mateusz Baran, Michał Kosiorski, Bartosz Pasierb
opiekun: Wojciech Michna

III miejsce
zespół z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie
Marika Brzezińska, Kamila Prajs, Szymon Barwiński
opiekun: Marek Paluch

 

fot. Karolina Solarz

Uhonorowani zostali także pozostali uczestnicy, również wesołym akcentem – sesją zdjęciową w towarzystwie Syriusza – sympatycznej maskotki Unii Europejskiej. W takiej miłej atmosferze zakończyła się jubileuszowa V edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego. Gratulujemy uczestnikom i ich opiekunom! Czekamy na Was za rok!

 

fot. Karolina Solarz