Z ogromną radością pragniemy podzielić się informacją, że 24.03.2018 r. w Ostrołęce podczas eliminacji centralnych XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie uczeń naszej szkoły Jan Sobuś zdobył pierwsze miejsce w Polsce. Dla zwycięzców olimpiada zapewnia przyjęcie na studia poza postępowanie kwalifikacyjnym na dziewięć uczelni w kraju, w tym m.in. na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski. Jak widać, Jan ma duży wybór jeśli chodzi o studia, a jest dopiero w pierwszej klasie :) Przypomnijmy, że jako laureat etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, jest także zwolniony z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!