Spotkanie dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich odbędzie się 13 września 2018 r. o godzinie 16:30.

Zapraszamy!