Uczniowie II LO – klasy akademickej – kryminalistyka i nauki pokrewne oraz humanistycznej z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego uczestniczyli 27.09.2018 w X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii o tematyce  „Prawo karne wobec wyzwań współczesności” . W dyskusji w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej uczestniczy ponad 150 naukowców, specjalistów z zakresu prawa karnego i kryminologii. WSPiA jest pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią prawniczą, której powierzono organizacje tego wydarzenia. Dla uczniów to spotkanie było prawdziwą ucztą intelektualną. Dziękujemy władzom uczelni za zaproszenie. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia: