26 września 2018 roku uczniowie klasy humanistycznej z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego wzięli udział w debacie Rodzina XXI wieku – mocne i słabe strony. Debata należała do wyjątkowo udanych, uczniowie wykazali się umiejętnością dyskusji w zakresie merytorycznym oraz wysokim poziomem kultury  osobistej. Gratulujemy tak wspaniałej postawy.