W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie kontynuowany jest projekt pt. „Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny”.

Projekt skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie powiatu łańcuckiego. W ramach projektu odbędą się cztery bezpłatne spotkania otwarte na terenie PPP w Łańcucie.

Szczegóły w załącznikach:

Spotkania otwarte dla rodziców

Zasady uczestnictwa

dr Elżbieta Dolata – dyrektor PPP w Łańcucie
mgr Magdalena Kozera koordynator projektu