Obchodząc w piątek 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” udostępniliśmy w naszej szkole wystawę wypożyczoną z Oddziału IPN w Rzeszowie. Ekspozycję zatytułowaną „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” można oglądać w sali 22 przez cały tydzień. Pośród wielu informacji, fotokopii zdjęć i dokumentów, uważnie oglądający mają szansę odszukać informację, kto spośród „Żołnierzy Niezłomnych” zaangażowanych w działalność niepodległościową po II wojnie światowej przebywał na terenie powiatu łańcuckiego.
Zdjęcia: Bernadetta Kochman