11 marca 2019 roku miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu zajęć – Wielokulturowość Rzeczpospolitej – organizowanych w roku akademickim 2018/2019 przez Wydział Socjologiczno-Historyczny oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego dla młodzieży szkół średnich z Podkarpacia. W wykładach udział wzięli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego klasy: akademickiej – kryminalistyka i nauki pokrewne oraz humanistycznej z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego.
W intelektualną podróż uczniowie zostali zabrani przez Pana – prof. dr hab. Marka Olbrychta z Instytutu Historii, który wygłosił wykład na temat Świat islamu – powstanie i rozwój oraz dr hab. prof. UR Piotra Berdowskiego – Instytutu Historii przedstawił wykład pt. Święte teksty chrześcijaństwa: narodziny literatury nowotestamentowej.
Dr Michał Żmuda – Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa przedstawił wykład Wielomedialność gier cyfrowych jako przejaw współczesnych tendencji kulturowych.