Dzisiaj miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu zajęć – „Akademia Bezpieczeństwa WSPIA” – w ramach  projektu realizowanego przez  WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. W zajęciach udział wzięli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego klasy: akademickiej – kryminalistyka i nauki pokrewne, humanistycznej z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego, matematycznej i biologicznej.

W intelektualną podróż uczniowie zostali zabrani przez Pana Krzysztofa Bajrasza, który przedstawił wykład pt. „Zasady bezpieczeństwa w sieci”. Dzisiejsze zajęcia  należały do wyjątkowo udanych, bowiem ukazały całą nie ograniczoną przestrzeń Internetu z jego mocnymi i słabymi stronami.