Natalia Balawejder, Gosia SkrobaczKamila Żuraw zostały laureatkami III miejsca Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”. W finałowym, trzecim etapie uczestniczki prezentowały scenkę rodzajową oraz odpowiadały na wylosowane pytania. Finalistów oceniało jury, w składzie którego znaleźli się pracownicy naukowi rzeszowskich uczelni: dr hab. Piotr Berdowski (Instytut Historii UR), dr Maciej Milczanowski (WSIiZ), dr Michał Dzik (Instytut Archeologii UR) oraz mgr Renata Nowak (UR). Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, a rywalizują w nim drużyny z całego województwa podkarpackiego. Laureaci, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych, otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Laureatkom oraz opiekunowi – profesorce Iwonie Styce – serdecznie gratulujemy!