Informujemy że jutro tj. w dniu 4 lipca 2019 r. od godziny 8:00 w szkole będą wydawane informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Informacje te można uzyskać w salach 36 i 37.