Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 31 lipca 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Informacje dotyczące programu: Szczegółowe warunki Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” oraz wnioski- Wniosek o przyznanie stypendium, Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej, Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu znajdują się na stronie http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/318-program-nie-zagubic-talentu-2019-r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji, Nauki i Sportu – Program Nie zagubić talentu”.

O dacie złożenia decyduje data nadania wniosku.