Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2019 r.

O godzinie 8:00 – Msza św. w kościele farnym w Łańcucie.

Po mszy świętej o godzinie 9:15:
– spotkanie na sali gimnastycznej dla uczniów i wychowawców wszystkich klas pierwszych.
– spotkanie z wychowawcami dla klas drugich i trzecich (wykaz sal na tablicy ogłoszeń w szkole).

Informujemy również, że w środę 4 września 2019 r. o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych.