Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci młodziezy oraz personelu w placówkach oświatowych obowiązujące od 14.04.2019 r. – informacje znajdują się w załączniku.

Do pobrania