Informujemy, że rodzice mogą uzyskać dane dostępu do dziennika elektronicznego w sekretariacie szkoły. Odbiór tych informacji będzie również możliwy w czasie wywiadówek od wychowawców.