Komunikat

Rada Rodziców na posiedzeniu 30 września 2019 r. ustaliła wysokość składek i zasady nagradzania klas za procentowo największą liczbę wpłat.

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

1) 40 zł – od ucznia klasy I lub II;

2) 25 zł – od ucznia klasy III (maturalnej);

Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, to wtedy rodzice uiszczają składkę tylko za jedno, najmłodsze dziecko.

 Wpłaty przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Łańcucie

25 9177 0008 2001 0009 8036 0002

 Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie -RADA

Adres odbiorcy: 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 11

Tytułem: darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Wpłaty będą też możliwe osobiście, na listę, w terminie wywiadówek, do przedstawiciela Rady Rodziców w poszczególnych klasach.

Dla trzech klas, które osiągną najwyższą procentowo wysokość wpłat w stosunku do liczby uczniów w klasie, Rada Rodziców wypłaci w kwietniu 2020 r. na potrzeby klasowe kwotę 200 zł, a dla klas które osiągną co najmniej 50 % – 100 zł.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Kubis-Ciupińska