Informujemy, że w czwartek 30 stycznia 2020 r. odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczęcie od godziny 16:30. Szczegóły na tablicach informacyjnych w szkole.