Informujemy, że komunikaty dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w naszej szkole będą przesyłane przez dziennik elektroniczny.

Informujemy również, że na stronach OKE Kraków oraz CKE zostały opublikowane zaktualizowane informacje dotyczące egzaminów w 2020 r.