Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w czerwcu tego roku powinni zapoznać się z zasadami organizacji i przebiegiem egzaminu, które zawarte są w zaktualizowanym informatorze znajdującym się pod poniższym adresem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji matury, w aplikacji Microsoft Teams, 4 czerwca 2020r. (czwartek) odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas i dyrektorem wg poniższego planu
o godz. 11.30 dla absolwentów klas 3A i 3B
o godz. 12.40 dla absolwentów klas 3C i 3D

Podczas spotkania zostanie przekazana pełna informacja dotycząca m.in. przydziału do sal w których będziecie przystępować do matury, odbioru kodów do matury, zasad postępowania w budynku szkoły podczas egzaminu w sytuacji epidemii