Profil humanistyczny z elementami dziennikarstwa jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami humanistycznymi, literaturą, sztuką i filozofią.

Profil pedagogiczny jest dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, ochrony zdrowia, sposobów przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

W klasie:

  • udział w wykładach z języka polskiego i historii w ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim
  • dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa, które rozwijają precyzyjne posługiwanie się językiem polskim, uczą warsztatu dziennikarskiego, tworzenia własnych tekstów przeznaczonych do publikacji prasowych i internetowych
  • współpraca z instytucjami, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice, biblioteki umożliwia rozwijanie pasji pedagogicznych
  • uczniowie mogą nabywać praktyczne umiejętności poprzez organizowanie teatrzyków, zajęć plastycznych i muzycznych.

Klasa przygotowuje w szczególności do podjęcia studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska, filologia klasyczna, historia, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, edytorstwo, public relations, kulturoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, w zawodach pedagogicznych, psychologicznych, opiekuńczych, terapeutycznych, ochrony zdrowia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • język polski
  • historia lub biologia
  • język angielski lub informatyka

Powrót: oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021