Profil językowy jest dla Ciebie, jeżeli masz zainteresowania językowe i humanistyczne, jesteś otwarty na świat i kontakty międzynarodowe, chcesz dobrze opanować języki obce, pragniesz odkryć tajniki procesu tłumaczenia i chcesz biegle  posługiwać się językiem obcym.

W klasie:

  • udział w spektaklach i projekcjach filmów anglojęzycznych
  • możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży  z naszymi szkołami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie
  • wyjazdy  zagraniczne
  • coroczne wyjazdy edukacyjne z geografii
  • przygotowanie do matury dwujęzycznej
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z języka angielskiego i geografii
  • dodatkowe zajęcia np.  z translatoryki, które wzbogacają słownictwo, rozwijają umiejętności rozumienia tekstów pisanych i słuchanych, wspierają komunikację językową niezbędną do porozumiewania się w języku obcym na poziomie zaawansowanym.

Klasa  przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: filologia angielska i filologie obce, geografia, lingwistyka stosowana, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe, handel międzynarodowy oraz studiów w języku angielskim i studiów za granicą.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski
  • geografia

Powrót: oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021