Profil akademicki – kryminalistyka i nauki pokrewne jest dla Ciebie, jeżeli potrafisz działać niestandardowo, lubisz zagadki, zwracasz uwagę na szczegóły, które łączysz w jedną, logiczną całość. Proponowany przez nas profil umożliwi poznanie nowoczesnych metod śledczych, spotkania z ludźmi, którzy na co dzień stoją na straży prawa i bezpieczeństwa, udział w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników WSPiA – Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Profil humanistyczny z elementami prawa i bezpieczeństwa jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami humanistycznymi lub zagadnieniami związanymi z prawem i bezpieczeństwem. W ramach zajęć i projektów uczniowie mają możliwość poznania elementów prawa i funkcjonowania instytucji związanych z tymi zagadnieniami.

W klasie:

  • udział w zajęciach w ramach projektu Akademia bezpieczeństwa WSPiA
  • udział w warsztatach kryminalistycznych organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw  Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22
  • liczne wyjazdy edukacyjne do instytucji państwowych i uczelni prowadzących kształcenie w kierunkach prawniczych
  • udział w symulacjach rozpraw sądowych

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na kierunkach: prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, nauki humanistyczne lub przyrodnicze, itp.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • wiedza o społeczeństwie
  • historia lub biologia
  • język angielski lub informatyka

Powrót: oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021