Ten profil  jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się  przedmiotami ścisłymi, a w szczególności matematyką, fizyką, informatyką.

W klasie:

  • zajęcia z informatyki pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które odbywają się w szkole, w nowoczesnej pracowni komputerowej oraz w laboratoriach informatycznych WSIiZ
  • zajęcia pozaszkolne w instytucjach takich jak: Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Planetarium w Chorzowie
  • udział w cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze” – WSIiZ
  • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki oraz do innych konkursów matematycznych, fizycznych, informatycznych.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych (np.  automatyka i robotyka, elektronika, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika, budownictwo, mechatronika, telekomunikacja); kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka
  • fizyka lub informatyka
  • język angielski

Powrót: oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021