Ten profil jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się  przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, a w szczególności matematyką, geografią, chemią.
W klasie:

  • zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • elementy ekonomii i geografia we współpracy z SGGW w Warszawie
  • zajęcia z chemii w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej i WSIiZ
  • zajęcia pozaszkolne w instytucjach takich jak: Centrum Nauki Kopernik, Planetarium w Chorzowie
  • coroczne wyjazdy edukacyjne z geografii
  • udział w cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze” – WSIiZ
  • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, geografii oraz do innych konkursów matematycznych, geograficznych i chemicznych.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych (np. zarządzanie, finanse i  bankowość), menedżerskich, logistycznych, hotelarsko-turystycznych, przyrodniczych (np. geologia, geodezja, ochrona środowiska).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka
  • geografia lub chemia
  • język angielski

Powrót: oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021