Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 odbywa się w sposób elektroniczny poprzez Internet lub w szkole.

Wymagana dokumentacja składana w szkole:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej — kopia lub oryginał (jak podano w harmonogramie: do 10 lipca 2020r.)
  • zaświadczenie z wyników egzaminu ósmoklasisty — kopia lub oryginał (jak podano w harmonogramie: od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.)
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej) — najpóźniej po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych — między 13 a 18 sierpnia 2020 r.;
  • karta zdrowia
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu ze szkołą tel. 017 225 3674 lub 512 693 227

Do pobrania