W załącznikach poniżej znajdują się:

  1. Uchwała w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki,
  2. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki,
  3. Wniosek o przyznanie stypendium / nagrody edukacyjnej do wypełnienia.

Do pobrania