Informujemy że listy zakwalifikowanych znajdują się w szkole.

Informacja o zakwalifikowaniu znajduje się również w systemie nabor.pcss.pl/lancut.

PRZYPOMINAMY wszystkim zakwalifikowanym, że warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia OKE wyników egzaminu ósmoklasisty do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Czekamy na was codziennie od 7:10 do 15:00.