Uczniowie, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 7:10 oraz 8:00 wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony ul. Grunwaldzkiej, natomiast uczniowie rozpoczynający zajęcia od lekcji trzeciej wchodzą do budynku wejściem zgodnym z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym od strony ul. Grunwaldzkiej.